Verejná konzultácia EK

Verejná konzultácia k hodnoteniu podpory na zvýšenie zamestnanosti mladých ľudí prostredníctvom IZM a ESF

Európska komisia zverejnila otvorenú konzultáciu pre hodnotenie opatrení zameraných na podporu zamestnanosti mladých ľudí. Konzultácia je dostupná vo všetkých úradných jazykoch EÚ a bude aktívna do 16.08.2019. Prístup je možné nájsť na webovom sídle Európskej komisie .

Európska komisia má záujem o maximalizáciu dosahu tejto konzultácie. Snahou je zozbierať nielen názory zainteresovaných strán, prijímateľov a účastníkov operácií, ale aj potenciálnych účastníkov a mladých ľudí vo všeobecnosti, najmä tých, ktorí podporu najviac potrebujú. Rozšírením rozsahu a počtu respondentov bude Európska komisia schopná zbierať relevantné informácie, ktoré budú užitočné pre výsledok hodnotenia.

Ďakujeme Vám za Vaše príspevky.

 
 
logo IA ZaSI logo MV SR logo MŠVVŠ SR