Hlavné menu


Pracovné skupiny

Pracovná skupina pre tvorbu mechanizmu participácie detí a mládeže na tvorbe politík a monitoringu uplatňovania Dohovoru o právach dieťaťa

Jana Feherpataky Kuzmová - vedúca pracovnej skupiny

Mária Milková - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Katarína Čavojská - Rada mládeže Slovenska
Michaela Beck-Lehrhauptová - Inštitút pre aktívne občianstvo