Hlavné menu


Ministerstvá PSVR v Európe

Štát

Názov ministerstva

Albánsko Ministerstvo práce a sociálnych vecí a rovnosti príležitostí
   
Andorra Ministerstvo zdravia, sociálnej starostlivosti a rodiny
   
Azerbajdžan Ministerstvo práce a sociálneho poistenia
   
Belgicko Federálna verejná služba - zamestnanosť, práca a sociálny dialog
Federálna verejná služba pre sociálne zabezpečenie
   
Bielorusko Ministerstvo práce a sociálneho zabezpečenia
   
Bosna a Hercegovina Federálne ministerstvo práce a sociálnej politiky
   
Bulharsko Ministerstvo práce a sociálnej politiky 
   
Cyprus Ministerstvo práce a sociálneho poistenia
   
Česká republika Ministerstvo práce a sociálnych vecí
   
Čierna Hora Ministerstvo práce a sociálnych vecí
   
Dánsko Ministerstvo sociálnych vecí a integrácie
   
Estónsko  Ministerstvo sociálnych vecí
   
Fínsko  Ministerstvo sociálnych vecí a zdravia
Ministerstvo zamestnanosti a hospodárstva
   
Francúzsko  Ministerstvo práce, zamestnanosti a zdravia
   
Grécko  Ministerstvo práce a sociálnej ochrany
   
Holandsko  Ministerstvo sociálnych vecí a zamestnanosti
   
Chorvátsko  Ministerstvo sociálnych vecí a mládeži
Ministerstvo práce a dôchodkov
   
Írsko  Ministerstvo sociálnej ochrany
   
Island  Ministerstvo sociálnych vecí a sociálneho zabezpečenia
   
Litva  Ministerstvo sociálneho zabezpečenia a práce
   
Lotyšsko  Ministerstvo sociálnych vecí
   
Luxembursko Ministerstvo sociálneho zabezpečenia
Ministerstvo práce a zamestnanosti
   
Macedónsko Ministerstvo práce a sociálnej politiky
   
Maďarsko  Ministerstvo národných zdrojov
   
Malta

Ministerstvo školstva a zamestnanosti
Ministerstvo pre rodinu a sociálnu solidaritu

   
Nemecko Spolkové ministerstvo práce a sociálnych vecí
Spolkové ministerstvo rodiny, seniorov, žien a mládeže
   
Nórsko Ministerstvo práce
Ministerstvo detí, rovnosti a sociálnej inklúzie
   
Poľsko Ministerstvo práce a sociálnej politiky
   
Portugalsko  Ministerstvo solidarity a sociálneho zabezpečenia
   
Rakúsko Spolkové ministerstvo práce, sociálnych vecí a ochrany spotrebiteľa
Spolkové ministerstvo hospodárstva, rodiny a mládeže
   
Rumunsko Ministerstvo práce, rodiny a sociálnej ochrany
   
Rusko Ministerstvo práce a sociálnych vecí
   
Slovinsko Ministerstvo práce, rodiny a sociálnych vecí
   
Srbsko Ministerstvo práce a sociálnej politiky
   
Španielsko Ministerstvo práce a sociálnych vecí
   
Švajčiarsko Federálny úrad sociálneho zabezpečenia
   
Švédsko  Ministerstvo zdravia a sociálnych vecí
Ministerstvo zamestnanosti
   
Taliansko  Ministerstvo práce a sociálnej politiky
   
Turecko Ministerstvo práce a sociálneho zabezpečenia
   
Veľká Británia Ministerstvo práce a dôchodkov
Dane, clá, rodinné dávky

 


  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku