Hlavné menu


TB: Oceňovanie zamestnancov detských domovov a sociálnych pracovníkov

Tlačová beseda k oceňovaniu zamestnancov detských domovov a pracovníkov úradov práce na oddeleniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.