Hlavné menu


TB: Prínos a výsledky pomoci z ESF v programovom období 2007-2013

Zhodnotenie pomoci z Európskeho sociálneho fondu v programovom období 2007-2013 v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.