Hlavné menu


Informačný balíček pre budúcich poberateľov dôchodku z II. piliera

V informačnom balíčku pre budúcich poberateľov dôchodku z II. piliera sa sporitelia dozvedia všetky základné informácie o tom, ako a kde môžu o dôchodok z II. piliera požiadať ako i informácie o jednotlivých formách výplaty dôchodkov spolu s praktickými príkladmi. Tieto informácie im následne uľahčia rozhodovanie o výbere konkrétnej ponuky dôchodku. 

Dôležité informácie pre budúceho poberateľa dôchodku z II. piliera (.PDF)