Hlavné menu


Žiadosť o rodičovský príspevok pre vlastné dieťa

Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva rodičovi dieťaťa alebo manželovi rodiča dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v domácnosti na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa do troch rokov veku alebo do šesť rokov veku, ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.

 Podrobnejšie informácie o príspevku

 Elektronická služba Rozhodovanie o rodičovskom príspevku pre vlastné diaťa