Hlavné menu


Žiadosť o peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov - diétne stravovanie

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie slúži na zmiernenie dôsledkov pravidelných zvýšených výdavkov spojených s ťažkým zdravotným postihnutím fyzickej osoby.

Zvýšené výdavky na diétne stravovanie sú výdavky na obstaranie potravín spojených s dodržiavaním diétneho režimu.

 Podrobnejšie informácie o príspevku 

 Elektronická služba Rozhodovanie o peňažnom príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov - diétne stravovanie

 Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku