Hlavné menu


Žiadosť o peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov - zabezpečenie prevádzky osobného motorového vozidla

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla slúži na zmiernenie dôsledkov pravidelných zvýšených výdavkov spojených s ťažkým zdravotným postihnutím fyzickej osoby, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom.

Zvýšené výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla sú výdavky na pohonné látky slúžiace na prevádzku osobného motorového vozidla, ktoré osoba s ŤZP využíva na stanovené aktivity.

 Podrobnejšie informácie o príspevku 

 Elektronická služba Rozhodovanie o príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov - prevádzka osobného motorového vozidla

 Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku