Hlavné menu


Žiadosť o peňažný príspevok na osobnú asistenciu

Osobná asistencia je pomoc fyzickej osobe s ŤZP pri stanovených činnostiach, ktorú vykonáva osobný asistent .

Účelom osobnej asistencie je :

  • aktivizácia,
  • podpora sociálneho začlenenia osoby s ŤZP,
  • podpora jej nezávislosti a možnosti rozhodovať sa a ovplyvňovať plnenie rodinných rolí,
  • vykonávanie pracovných, vzdelávacích a voľnočasových aktivít.

 Podrobnejšie informácie o príspevku 

 Elektronická služba Rozhodovanie o peňažnom príspevku na osobnú asistenciu

 Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku