Hlavné menu


Žiadosť o peňažný príspevok na opravu pomôcky

Peňažný príspevok slúži na :

  • opravu pomôcky,
  • opravu úpravy pomôcky,
  • opravu úpravy osobného motorového vozidla,
  • opravu zdvíhacieho zariadenia. 

Oprava pomôcky je:

  • vykonanie zásahov na pomôcke alebo jej časti, ktorými sa zabezpečí výmena nefunkčných alebo opotrebovaných častí, častí s prekročenou životnosťou alebo kontrola funkčnosti zdvíhacieho zariadenia,
  • vykonanie zásahov na tých častiach pomôcky alebo osobného motorového vozidla, ktoré boli upravené prispôsobením individuálnym potrebám fyzickej osoby s ŤZP,
  • chirurgický zákrok v rámci veterinárnej starostlivosti alebo liečebné terapeutické činnosti závažnejšieho charakteru na psovi so špeciálnym výcvikom.


Peňažný príspevok na opravu pomôcky nie je možné poskytnúť v prípade , ak pomôcka prestala plniť svoj účel z dôvodu nefunkčnosti napájacích batérií alebo akumulátorov s kapacitou do 10 Ah (ampérhodina).

 Podrobnejšie informácie o príspevku 

 Elektronická služba Rozhodovanie o peňažnom príspevku na opravu pomôcky

 Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku