Hlavné menu


Žiadosť o peňažný príspevok na prepravu

Peňažný príspevok na prepravu slúži na zabezpečenie prepravy osoby s ŤZP na jej pracovné, vzdelávacie, rodinné alebo občianske aktivity, ak je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom.

 Podrobnejšie informácie o príspevku 

 Elektronická služba Rozhodovanie o peňažnom príspevku na prepravu

 Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku