Hlavné menu

Žiadosť o rodičovský príspevok pre zverené dieťa

Rodičovský príspevok pre zverené dieťa je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu alebo úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa do troch rokov veku alebo do šesť rokov veku, ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.

Podrobnejšie informácie o príspevku

Elektronická služba Rozhodovanie o rodičovskom príspevku pre zverené dieťa

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk