Hlavné menu

Podanie informácií o príjme fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím

Formulár Podanie informácií o príjme fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím zabezpečí deklarovanie príjmov žiadateľa o peňažné príspevky na kompenzácie ŤZP elektronickým spôsobom. Príjmy je žiadateľ povinný deklarovať pri podaní žiadosti a následne aj každoročne pri už podaných žiadostiach, na základe ktorých sú tieto príspevky vyplácané.

Elektronická služba Podanie informácií o príjme fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk