Hlavné menu

Žiadosť o peňažný príspevok na kompenzáciu výdavkov - starostlivosť o psa so špeciálnym výcvikom

Peňažný príspevok na kompenzáciu výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom slúži na zmiernenie dôsledkov pravidelných zvýšených výdavkov spojených s ťažkým zdravotným postihnutím fyzickej osoby, ktorá je odkázaná na pomôcku- psa so špeciálnym výcvikom.
Zvýšené výdavky súvisiace so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom sú výdavky na krmivo a na veterinárnu starostlivosť.

Podrobnejšie informácie o príspevku

Elektronická služba Rozhodovanie o peňažnom príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov - starostlivosť o psa so špeciálnym výcvikom

Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk