Hlavné menu

Žiadosť o peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov - zabezpečenie prevádzky osobného motorového vozidla

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla slúži na zmiernenie dôsledkov pravidelných zvýšených výdavkov spojených s ťažkým zdravotným postihnutím fyzickej osoby, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom.

Zvýšené výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla sú výdavky na pohonné látky slúžiace na prevádzku osobného motorového vozidla, ktoré osoba s ŤZP využíva na stanovené aktivity.

Podrobnejšie informácie o príspevku

Elektronická služba Rozhodovanie o príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov - prevádzka osobného motorového vozidla

Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk