Hlavné menu

Žiadosť o preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím

Úrad vyhotoví preukaz , ak z právoplatného rozhodnutia o peňažnom príspevku na kompenzáciu alebo z právoplatného rozhodnutia o preukaze fyzickej osoby s ŤZP vyplýva, že ide o fyzickú osobu s ŤZP.

Preukaz osoby s ŤZP so sprievodcom sa vyhotoví osobe s ŤZP, ak je odkázaná na sprievodcu = pomoc inej osoby alebo na pomoc psa so špeciálnym výcvikom pri zabezpečovaní pohybu, orientácie a komunikácie so spoločenským prostredí.

Podrobnejšie informácie o preukaze

Elektronická služba Vyhotovenie preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím

Žiadosť o preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (.pdf)

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk