Hlavné menu

Žiadosti o peňažné príspevky na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže

Peňažné príspevky na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže slúžia na :

  • úpravu domu, bytu a garáže na bezbariérovú stavbu tak, aby sa zvýšila schopnosť osoby s ŤZP premiestňovať sa, orientovať sa, dorozumievať sa alebo zabezpečiť si sebaobsluhu,
  • odstránenie bariér, ktoré uľahčia premiestňovanie osoby s ŤZP,
  • úpravu príslušenstva bytu alebo rodinného domu.

Za úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže sa považujú:

  • zmeny, ktorými sa upravuje existujúce zariadenie v byte, rodinnom dome alebo garáži,
  • úpravy vstupu a prístupu do bytového domu, rodinného domu a garáže,
  • úpravy prístupu k výťahu v bytovom dome.


Za úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže sa nepovažuje :

  • vybudovanie nového objektu alebo zariadenia, ktorými sú kúpeľňa, WC, plyn, kanalizácia, vodovod,
  • úprava z dôvodu opotrebovania a prekročenia životnosti existujúceho zariadenia alebo opotrebovanie a prekročenie životnosti úpravy.

Sem vložte text

Za bariéry v byte, bytovom dome, rodinnom dome a v garáži sa považujú prekážky , pre ktoré sa osoba s ŤZP nie je schopná premiestňovať, orientovať, dorozumievať a zabezpečiť si sebaobsluhu.

Podrobnejšie informácie o príspevku

Elektronická služba Rozhodovanie o peňažnom príspevku na úpravu bytu

Elektronická služba Rozhodovanie o peňažnom príspevku na úpravu rodinného domu

Elektronická služba Rozhodovanie o peňažnom príspevku na úpravu garáže

Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk