Hlavné menu

21.01.2021

Ministerstvo práce odmieta tolerovať konflikty záujmov pri prideľovaní dotácií

Hodnotenie žiadostí o dotáciu za rok 2020 vykonali ešte vo februári 2020 zamestnanci odboru rodovej rovnosti, ktorý v tom čase riadila Oľga Pietruchová. Podľa vopred stanoveného procesu tieto žiadosti následne prerokovala Komisia na posudzovanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja sociálnej oblasti a rodovej rovnosti.
 

Táto Komisia zohľadnila pri posudzovaní žiadostí aj to, nakoľko boli jednotlivé organizácie podporované Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR v rokoch 2013 až 2020. Pri tomto posudzovaní sa žiaľ zistilo, že niektoré organizácie boli v rokoch 2013 až 2020 uprednostňované.

Považujeme za nehorázne, že uprednostňované boli najmä organizácie, ktoré sú prepojené na bývalú riaditeľku odboru rodovej rovnosti Oľgu Pietruchovú. Ide o Záujmové združenie žien Aspekt, ktoré je jednou zo zakladajúcich organizácií iniciatívy Ženská loby Slovenska, kde bola v rokoch 2004 až 2006 predsedníčkou Oľga Pietruchová. Zároveň štatutárom Aspektu je Jana Cviková, ktorá na odbore rodovej rovnosti pracovala na dohodu o vykonaní práce a bola platená z dotácie pre Alianciu žien. Aliancia žien bola v minulosti takisto zvýhodňovaná, ako je vidieť z priložených tabuliek. Štatutárom Aliancie žien je Katarína Farkašová, ktorá takisto pracovala na odbore rodovej rovnosti za Oľgy Pietruchovej na dohodu o vykonaní práce. Uprednostňovaná bola aj organizácia Možnosť voľby, v ktorej bola Oľga Pietruchová predsedníčkou. Z uvedených dôvodov považujeme za správne, že sa Komisia rozhodla poskytnúť dotácie v roku 2020 aj tým organizáciám, ktoré v minulých rokoch dotáciu nedostávali v takej výške, ako organizácie prepojené na bývalú riaditeľku odboru rodovej rovnosti Oľgu Pietruchovú.

Považujeme tiež za správne, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v roku 2020 nepodporilo sumou viac ako 18-tisíc eur organizáciu Aliancia žien. Táto organizácia žiadala viac ako 18-tisíc eur na to, aby v spolupráci s organizáciou Aspekt v čase pandémie usporiadali akciu „Sexistický kix“. Z tejto sumy mali byť hradené mzdové náklady pre „expertov“, „analytikov“ a „porotcov“ vo výške 15-tisíc eur. Namiesto toho sme podporili organizácie, ktoré reálne pomáhajú ženám v núdzi, teda Poradňu Alexis, a týraným ženám, teda Fórum života. Okrem toho sme podporili aj Úniu materských centier, ktorá dostávala dotáciu pravidelne aj v minulých rokoch.

Ministerstvo bude prideľovať dotácie na podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí aj v roku 2021. Zrušili sme doterajší strop vo výške 200-tisíc eur, a preto budeme môcť v tomto roku prerozdeliť najvyššiu sumu v histórii.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk