Hlavné menu

TB: Oceňovanie zamestnancov detských domovov a sociálnych pracovníkov

Pre prehrávanie video súborov je potrebné mať aktívny JavaScript a nainštalovaný Adobe Flash

Tlačová beseda k oceňovaniu zamestnancov detských domovov a pracovníkov úradov práce na oddeleniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk