Hlavné menu

TB: Oceňovanie zamestnancov detských domovov a sociálnych pracovníkov

Pre prehrávanie video súborov je potrebné mať aktívny JavaScript a nainštalovaný Adobe Flash

Tlačová beseda k oceňovaniu zamestnancov detských domovov a pracovníkov úradov práce na oddeleniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk