Hlavné menu

Ministerstvá PSVR v Európe

Štát

Názov ministerstva

Albánsko Ministerstvo práce a sociálnych vecí a rovnosti príležitostí
Andorra Ministerstvo zdravia, sociálnej starostlivosti a rodiny
Azerbajdžan Ministerstvo práce a sociálneho poistenia
Belgicko Federálna verejná služba - zamestnanosť, práca a sociálny dialog
Federálna verejná služba pre sociálne zabezpečenie
Bielorusko Ministerstvo práce a sociálneho zabezpečenia
Bosna a Hercegovina Federálne ministerstvo práce a sociálnej politiky
Bulharsko Ministerstvo práce a sociálnej politiky
Cyprus Ministerstvo práce a sociálneho poistenia
Česká republika Ministerstvo práce a sociálnych vecí
Čierna Hora Ministerstvo práce a sociálnych vecí
Dánsko Ministerstvo sociálnych vecí a integrácie
Estónsko Ministerstvo sociálnych vecí
Fínsko Ministerstvo sociálnych vecí a zdravia
Ministerstvo zamestnanosti a hospodárstva
Francúzsko Ministerstvo práce, zamestnanosti a zdravia
Grécko Ministerstvo práce a sociálnej ochrany
Holandsko Ministerstvo sociálnych vecí a zamestnanosti
Chorvátsko Ministerstvo sociálnych vecí a mládeži
Ministerstvo práce a dôchodkov
Írsko Ministerstvo sociálnej ochrany
Island Ministerstvo sociálnych vecí a sociálneho zabezpečenia
Litva Ministerstvo sociálneho zabezpečenia a práce
Lotyšsko Ministerstvo sociálnych vecí
Luxembursko Ministerstvo sociálneho zabezpečenia
Ministerstvo práce a zamestnanosti
Macedónsko Ministerstvo práce a sociálnej politiky
Maďarsko Ministerstvo národných zdrojov
Malta

Ministerstvo školstva a zamestnanosti
Ministerstvo pre rodinu a sociálnu solidaritu

Nemecko Spolkové ministerstvo práce a sociálnych vecí
Spolkové ministerstvo rodiny, seniorov, žien a mládeže
Nórsko Ministerstvo práce
Ministerstvo detí, rovnosti a sociálnej inklúzie
Poľsko Ministerstvo práce a sociálnej politiky
Portugalsko Ministerstvo solidarity a sociálneho zabezpečenia
Rakúsko Spolkové ministerstvo práce, sociálnych vecí a ochrany spotrebiteľa
Spolkové ministerstvo hospodárstva, rodiny a mládeže
Rumunsko Ministerstvo práce, rodiny a sociálnej ochrany
Rusko Ministerstvo práce a sociálnych vecí
Slovinsko Ministerstvo práce, rodiny a sociálnych vecí
Srbsko Ministerstvo práce a sociálnej politiky
Španielsko Ministerstvo práce a sociálnych vecí
Švajčiarsko Federálny úrad sociálneho zabezpečenia
Švédsko Ministerstvo zdravia a sociálnych vecí
Ministerstvo zamestnanosti
Taliansko Ministerstvo práce a sociálnej politiky
Turecko Ministerstvo práce a sociálneho zabezpečenia
Veľká Británia Ministerstvo práce a dôchodkov
Dane, clá, rodinné dávky

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk