Hlavné menu

Juraj Káčer

Juraj Káčer

Juraj Káčer zastáva funkciu štátneho tajomníka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR od 1. apríla 2022. V jeho kompetencii je problematika sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia, európske štrukturálne a investičné fondy, oblasť zamestnávania a samotnej tvorby legislatívy rezortu.

Vzdelanie

Juraj Káčer je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave, kde vyštudoval odbory Národné hospodárstvo a Verejná správa a regionálny rozvoj.

Kariéra

Od roku 2010 pôsobil ako poslanec v mestskej časť Bratislava – Dúbravka, poslanec pre Bratislavský samosprávny kraj, ale aj v mestskom zastupiteľstve, ktorého členom je aj v súčasnosti. V rokoch 2016 až 2020 bol členom výkonnej rady Nadácie Cvernovka. Medzi rokmi 2018 až 2020 zastával funkciu viceprimátora mesta Bratislava pre oblasť športu, školstva, komunikácie s BSK a bezpečnosti. V minulosti pôsobil v súkromnom sektore na manažérskych pozíciách. V rokoch 2020 a 2021 bol členom rady Enviromentálneho fondu pod Ministerstvom životného prostredia SR. Od septembra 2020 stál na čele Sociálnej poisťovne ako generálny riaditeľ. Vláda SR ho 23. marca 2022 vymenovala za štátneho tajomníka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk