Hlavné menu

Soňa Gaborčáková

Soňa Gaborčáková

Soňa Gaborčáková zastáva funkciu štátnej tajomníčky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR od 21. marca 2020. Zaoberá sa rodinnou a sociálnou politikou ministerstva.

Narodila sa 20. augusta 1977 v Starej Ľubovni, kde v súčasnosti žije so svojou rodinou.

Vzdelanie

Soňa Gaborčáková vyštudovala odbor sociálna práca, sociálna pedagogika a vychovávateľstvo na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. V roku 2015 získala titul PhDr. na Katolíckej univerzite v Ružomberku v odbore sociálna práca.

Kariéra

V roku 1999 vybudovala komplexný systém starostlivosti pre tých najzraniteľnejších – Dom svätej Anny v Starej Ľubovni, v ktorom zastáva funkciu riaditeľky a odbornej garantky. V rokoch 2006 až 2020 bola poslankyňou Národnej rady Slovenskej republiky, kde pôsobila ako členka výboru NR SR pre sociálne veci. Angažuje sa aj v regionálnej politike, od roku 2014 je poslankyňou Mestského zastupiteľstva Stará Ľubovňa.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk