Hlavné menu

Oznámenie výsledku pohovoru_asistent

Oznámenie výsledku výberového procesu, ktorým sa obsadzovalo pracovné miesto (podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov:

  • „Asistent projektového manažéra národného projektu „Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím“.

Služobný úrad evidoval 2 uchádzačov, ktorí boli pozvaní na pohovor, ktorý sa realizoval dňa 12.9.2022.

Úspešnému uchádzačovi, ktorý sa zúčastnil pracovného pohovoru bolo doručené oznámenie výsledku výberového procesu.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk