Hlavné menu

Usmernenie - FP na sociálne služby 1.štvrťrok 2020

Termín predloženia zoznamov a výkazov za 1.štvrťrok 2020 k poskytnutému finančnému príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa zákona č. 448/2008 Z.Z. o sociálnych službách je do 31. mája 2020.


Viac informácii k poskytovaniu sociálnych služieb je na:

https://www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/socialne-sluzby/

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk