Hlavné menu

Ako postupovať ak opatrujem staršie deti ako tri roky?

Zákon o sociálnych službách nie je právnou prekážkou v poskytovaní starostlivosti zároveň aj o staršie deti ako tri roky, avšak je potrebné dodržať reguláciu počtu detí na jednu opatrovateľku v prípade, že poskytujete starostlivosť zároveň aj deťom do troch resp. šiestich rokov veku dieťaťa, ak je dieťaťom s nepriaznivým zdravotným stavom. S novelou zákona o sociálnych službách, ktorá nadobudla účinnosť dňa 1.januára 2018 sa novo ustanovilo, že sankciu za prevádzkovanie tzv. nepovolenej činnosti bez registrácie nemožno vzťahovať na služby či činnosti, ktoré síce z hľadiska obsahu vykonávanej činnosti zodpovedajú službe na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života, ale prevažujúcou cieľovou skupinou detí z hľadiska ich veku nezodpovedajú tejto sociálnej službe. Inými slovami povedané, za sociálnu službu sa nebude považovať, ak budete poskytovať starostlivosť 75% starších detí ako tri roky veku, resp. šiestich rokov veku ak je dieťaťom s nepriaznivým zdravotným stavom ( § 99 ods.5). Ak však plánujete poskytovanie starostlivosti prevažne deťom do troch rokov veku resp. do šiestich rokov veku dieťaťa, ak je dieťaťom s nepriaznivým zdravotným stavom, je nutné sa registrovať na príslušnom vyššom územnom celku ako poskytovateľ služby na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života a/alebo služby pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk