Hlavné menu

Prečo v roku 2022 dôchodkové úspory poklesli?

Globálne udalosti v minulom roku mali dopad aj na hodnotu dôchodkových úspor. Priemerné znehodnotenie všetkých typov dôchodkových fondov sa pohybovalo na úrovni – 12 %. Tento prepad nastal po mimoriadne úspešnom roku 2021, v ktorom dosiahli najvýkonnejšie dôchodkové fondy zhodnotenie viac ako 28 % .

Čo by ste mali vedieť

  • korekcie na finančných trhoch spojené s nárastom alebo poklesom Vašich úspor sú bežnou súčasťou životného cyklu investovania – ako klient sa im nemôžete vyhnúť
  • podstatou sporenia na dôchodok je investovanie v dlhodobom horizonte a krátkodobé pohyby na trhu by nemali ovplyvniť vašu dlhodobú investičnú stratégiu
  • nevhodná reakcia na takéto prechodné výkyvy však môže negatívne ovplyvniť výšku Vášho dôchodku v budúcnosti (zmena investičnej stratégie a pod.)

Čo môžete urobiť

  • myslite na zásadu dodržiavania teórie životného cyklu, podľa ktorej má byť portfólio prispôsobované veku sporiteľa
  • ak máte akékoľvek otázky alebo pochybnosti o správnosti vašej investičnej stratégie, obráťte sa priamo na svoju dôchodkovú správcovskú spoločnosť (DSS)
  • Váš správca Vám môže poskytnúť odhad očakávaného vývoja, a to najmä vzhľadom k Vášmu veku, sporivému horizontu, vhodnosti Vašej investičnej stratégie ale aj predpokladanej forme čerpania dôchodkových úspor
  • stav Vašich úspor si môžete overiť prostredníctvom - každoročne zasielaného výpisu z dôchodkového účtu, pasívneho elektronického prístupu na webovom sídle správcovskej spoločnosti, prípadne v pobočke vašej DSS

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk