Hlavné menu

11.07.2024

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O ZAPOJENIE SA DO NÁRODNÉHO PROJEKTU: INTEGRÁCIA ŠTÁTNYCH PRÍSLUŠNÍKOV TRETÍCH KRAJÍN VRÁTANE MIGRANTOV

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a zapojenie sa do národného projektu v rámci Programu Slovensko 2021-2027 s názvom „Integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín vrátane migrantov".
 

Bližšie informácie o výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku sa dočítate na tomto linku .

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk