Technická pomoc

Základné informácie o projekte 

názov Technická pomoc pre MPSVR SR 2024
poskytovateľ Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
prijímateľ Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
trvanie 1/2024 - 12/2024
ITMS21+ 401703FKT5
miesto realizácie projektu celé územie SR
ITMS21+ 401703FKT5
opatrenie / špecifický cieľ Technická pomoc ESF+
 
  • Move to top
  • Print to PDF
  • Print page