Hlavné menu

Odborný webinár ,,Zamestnávanie cudzincov- práva a povinnosti.

22.septembra 2021, 9:00 – 14:30 cez aplikáciu MS Teams sa uskutočnil odborný webinár na tému Zamestnávanie cudzincov- Práva a povinnosti.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny spolu s Európskym orgánom práce, Národným inšpektorátom práce, Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a Eures organizovali odborný webinár na tému Zamestnávanie cudzincov- Práva a povinnosti. V spolupráci so sociálnou poisťovňou, zdravotnými poisťovňami a cudzineckou políciou tento webinár poskytol účastníkom praktické informácie k zamestnávaniu cudzincov na území SR.

Odborníci z praxe priniesli komplexný pohľad na práva a povinnosti týkajúce sa zamestnávania cudzincov, komunikáciu s úradmi a poisťovňami, praktické rady ohľadom sezónneho zamestnávania, poradenstvo pri zahraničných pracovných ponukách.

Rovnako upozornili na riziká a venovali sa aj téme nelegálnej práce. Webinár bol určený zamestnávateľom, ktorí zamestnávajú cudzincov z krajín EU a tretích krajín.

Prezentácie z tohto webinára si viete dodatočne stiahnuť tu:

1_ELA_Európsky orgán práce

2_EURES zamestnávateľom

3_prezentácia Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny

4_prezentacia Sociálna poisťovňa

5_Zdravotné poistenie cudzincov

6_Úrad hraničnej a cudzineckej polície

7_Zamestnávanie cudzincov – riziká a nelegálne zamestnávanie

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk