Program Slovensko

 

Európska komisia vydala dňa 22. novembra 2022 vykonávacie rozhodnutie č. CCI 2021SK16FFPR001, ktorým schválila program s názvom "Program Slovensko" na podporu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Kohézneho fondu, Európskeho sociálneho fondu plus a Fondu na spravodlivú transformáciu v rámci cieľa Investovanie do zamestnanosti a rastu na Slovensku.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR bude v novom programovom období 2021-2027 plniť úlohu Sprostredkovateľského orgánu pre Program Slovensko.