Hlavné menu


Pre prehrávanie video súborov je potrebné mať aktívny JavaScript a nainštalovaný Adobe Flash
 

Video archív

Zobraziť banner

Aktuality

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter opäť ocení zamestnancov rezortu alebo významné osobnosti, ktoré svojím aktívnym pôsobením výrazne prispeli k rozvoju sociálnej spravodlivosti a sociálnej politiky v Slovenskej republike. Návrhy na nominácie prijíma MPSVR SR do 14. januára 2019.

Viac

 
Operačný program Ľudské zdroje pre programové obdobie 2014-2020, ktorý riadi Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, sa dosiahnutými kvantitatívnymi výsledkami zaraďuje medzi najlepšie implementované operačné programy v SR. Informoval o tom minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter na výročnej hodnotiacej konferencii daného programu. Najviac pomáha pri podpore ľudí bez práce.

Galéria

Viac

Musím sa dôrazne ohradiť voči tvrdeniu poslankyne za stranu Sloboda a Solidarita Jany Kiššovej, ktorá vo víkendovej diskusnej relácii televízie TA3 „V politike“ tvrdila, že som na zasadaní hospodárskeho výboru NR SR vyhlásil, že očakávam príchod 100-tisíc cudzincov na slovenský trh práce.

Viac

Slovensko dosahuje vysoký štandard v rodinnej politike, čoho dôkazom sú aj ďalšie významné zmeny v prijatej novele zákona o sociálnom poistení. Od januára budúceho roka budú môcť rodičia čerpať materské súbežne, teda otec i matka, ale každý na iné dieťa. Tento dôležitý krok prinesie skvalitnenie rodinného života, pomoc slovenským rodinám.

Viac

 
Príjemnou predsviatočnou atmosférou ožili aj tento rok vstupné priestory Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v Bratislave. Návštevníci si v nich môžu vybrať z bohatej ponuky vianočných ozdôb a dekorácií, adventných vencov, medovníkov, ručne robených šperkov, sviečok či domácich pochutín, ktoré vyrobili zdravotne postihnutí občania z 21 chránených dielní z celého Slovenska. Tradícia podujatia siaha do roku 2009.

Viac

V Bruseli sa pod taktovkou rakúskeho predsedníctva uskutočnila Rada ministrov práce a sociálnej politiky, ktorí mali pred sebou náročnú agendu. Rokovali o zriadení nového európskeho orgánu, zhodli sa na zvýšení ochrany pracovníkov a riešili aj modernizáciu systémov sociálnej ochrany. Slovensko zastupoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.

Viac

Rekvalifikácia uchádzačov o zamestnanie zlepšuje ich šancu nájsť si prácu. Vyplýva to z aktuálnej analýzy Inštitútu sociálnej politiky „Kto chce žať, musí siať“, ktorá skúma čistú účinnosť projektu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny REPAS. Absolvovanie kurzu prinieslo účastníkom aj vyššie priemerné zárobky. Výrazný pozitívny efekt rekvalifikácie na uplatnenie na trhu práce sa prejavil medzi dlhodobo nezamestnanými.

Viac

 
Každoročne si 3. decembra všetci, nie len ľudia so zdravotným postihnutím, pripomíname Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím, a to už od roku 1992. Začiatkom novej etapy na ceste k plnému uplatňovaniu ľudských práv a slobôd osôb so zdravotným postihnutím na Slovensku sa stal 25. jún 2010. V tento deň pre Slovensko nadobudol účinnosť Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím a jeho Opčný protokol. Oba dokumenty schválilo Valné zhromaždenie OSN 13. decembra 2006.

Viac

Slovensko bude do roku 2023 potrebovať 514-tisíc nových pracujúcich. Hrozí však, že štruktúra absolventov nebude korešpondovať s dopytom na trhu práce. MPSVR SR preto vynakladá veľké úsilie na odstránenie nerovnováhy medzi ponukou a dopytom na slovenskom trhu práce. Zároveň oceňuje snahu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zvýšiť kvalitu, regulovať kvantitu a prispôsobiť štruktúru vzdelávacieho systému reálnym potrebám spoločnosti.

Viac

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter prijal predsedu Ekumenickej rady cirkví v Slovenskej republike a zároveň emeritného biskupa Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Miloša Klátika. Na stretnutí sa venovali najmä problematike sociálnych služieb a pomoci deťom z marginalizovaných Rómskych komunít.

Viac

 

Viac aktualít Všetky aktuality Všetky aktuality Menej aktualít pocet

 
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti