Hlavné menu

Aktuality

20.02.2018

Evidovaná nezamestnanosť zostáva pod hranicou 6 %

Miera evidovanej nezamestnanosti poklesla v januári o 0,06 percentuálneho bodu na 5,88 %. Celková nezamestnanosť dosiahla 7,12 % a medziročne sa tak znížila o takmer 3 percentuálne body. Z evidencie odišli najmä dlhodobo nezamestnaní a pribudlo viac ako 5 500 voľných pracovných miest. Pozitívne sa vyvíja nezamestnanosť aj v najmenej rozvinutých regiónoch.

Viac

15.02.2018

Prognózy vývoja na trhu práce pomôžu zlepšiť politiky štátu

V čase, keď nedostatok kvalifikovaných zamestnancov predstavuje vážnu hrozbu pre ďalší rozvoj podnikov a celého hospodárstva SR, je prioritou vlády zosúladenie vzdelávania a prípravy pre trh práce s aktuálnymi a očakávanými budúcimi požiadavkami zamestnávateľov. Ich monitorovanie a predvídanie si vyžaduje aktívnu spoluprácu ministerstiev so sociálnymi partnermi.

Galéria

Viac

09.02.2018

Významné zmeny v sociálnoprávnej ochrane detí

Zmeny, ktoré umožnia zvýšiť kvalitu výkonu a zlepšiť podmienky v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ale najmä vytvoria podmienky na zvýšenie dostupnosti rôznych foriem odbornej pomoci ohrozeným rizikovým rodinám prináša novela zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. Jej schválenie v parlamente minister Richter mimoriadne ocenil.

Viac

 
07.02.2018

Minister sa stretol s odchádzajúcim srbským veľvyslancom

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter prijal veľvyslanca Srbskej republiky v SR Šani Dermaka, ktorý tento mesiac končí na svojom poste. Obidvaja vyzdvihli bezproblémovú komunikáciu krajín a plánujú v nej pokračovať aj po výmene veľvyslanca.

Galéria

Viac

24.01.2018

Sociálnu pomoc od štátu poberá čoraz menej ľudí

Slovákov, ktorí poberajú pomoc v hmotnej núdzi, je každým rokom menej. Pomáhajú tomu aj motivačné opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré zväčšujú rozdiel medzi príjmom z práce a pomocou od štátu. Prispieva zároveň aj razantnejšie zvyšovanie minimálnej mzdy.

Viac

22.01.2018

Z evidencie za rok odišlo viac ako 80-tisíc nezamestnaných

Nezamestnanosť naďalej klesá, evidovaná miera sa v decembri 2017 znížila o 0,01 % na 5,94 %. Celková miera poklesla rovnakým tempom, a to na 7,18 %. V priebehu minulého roka odišlo z evidencie úradov práce 80 548 nezamestnaných.

Viac

 
15.01.2018

Kompromis pri príplatkoch za prácu v noci a cez víkend

Na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré je gestorom niektorých pripravovaných opatrení zo sociálneho balíčka, sa stretli predkladatelia zmien s predstaviteľmi ministerstva a zástupcami sociálnych partnerov. Dohodli sa na úpravách týkajúcich sa práce v noci a počas víkendu.

Viac

02.01.2018

Aj rok 2018 bude rokom významných opatrení z dielne MPSVR SR

Rok 2018 bude nielen o ďalšej pomoci nezamestnaným, o zabezpečení dostatočnej kvalifikovanej pracovnej sily a o podpore menej rozvinutým regiónom, ale aj o intenzívnejšej ochrane práv detí, o pomoci ťažko zdravotne postihnutým a o ďalších dôležitých aktivitách v prospech ľudí.

Viac

20.12.2017

Nezamestnanosť lámala historické minimá aj v novembri

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku poklesla v novembri tohto roka na úroveň 5,95 percent. Ide o historicky najpriaznivejšie čísla v štatistike nezamestnanosti v 25-ročnej histórii Slovenska. Ku koncu novembra evidovali úrady práce 162 087 disponibilných uchádzačov o zamestnanie.

Viac

 
12.12.2017

Kraje dajú na sociálne služby v roku 2018 viac financií

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter rokoval so zástupcami samosprávnych krajov o financovaní sociálnych služieb v roku 2018, najmä v súvislosti s novými pravidlami, ktoré prináša zmena zákona. Očakáva, že samosprávy tiež prispejú viac na chod sociálnych služieb a zároveň zvýšia podporu tých, ktoré dnes chýbajú.

Viac

06.12.2017

Ministerský Mikuláš zavítal medzi deti do detských domovov

Pri príležitosti sviatku sv. Mikuláša sa aj tento rok rozhodli čelní predstavitelia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR zavítať medzi deti, ktoré žijú v detských domovoch. Sladkou nádielkou ich prišli obdariť štátni tajomníci ministerstva práce SR Branislav Ondruš a Ivan Švejna a generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí rodiny Marián Valentovič.

Galéria

Viac

05.12.2017

Digitalizácia komunikácie s poskytovateľmi sociálnych služieb

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pripravuje širší koncept digitalizácie sociálnych služieb. Cieľom je preniesť do digitálnej podoby všetky úkony a komunikáciu, ktoré dnes fungujú výlučne na báze papierovej korešpondencie. Po dokončení sa všetky žiadosti poskytovateľov sociálnych služieb o príspevok budú realizovať výlučne formou jednoduchého elektronického formuláru.

Viac

 
Späť123456 ... 43

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti