Hlavné menu

Sociálne poistenie a dôchodkový systém

Úlohou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR je zaistiť pokojnú budúcnosť pre všetkých. Rezort tvorí legislatívu v oblasti sociálneho poistenia a dôchodkov tak, aby ochránilo veľkú časť obyvateľstva pred rizikami v živote a zároveň zabezpečilo spravodlivé prerozdelenie dôchodkov v národnom hospodárstve.

Sekcia sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia MPSVR SR spravuje súbor cieľov, nástrojov a metód, ktorý zabezpečuje príjem ekonomicky neaktívneho obyvateľstva.

Dôchodkový systém sa týka každého z nás, avšak jednotlivým skupinám z neho plynú v rôznych etapách ich života rôzne výhody, ale aj povinnosti.

Vyššia materská dávka

Od 1. 5. 2017 sa mení výpočet materskej dávky. Rodičia na materskej dovolenke dostanú viac.

Čítaj ďalej

II. pilier - programový výber

Podmienky pre výplatu starobného a predčasného starobného dôchodku z II. piliera od 1. 2. 2018.

Čítaj ďalej

Minimálny dôchodok

Od prvého júla 2015 môžu dôchodcovia s nízkymi penziami získať minimálny dôchodok.

Čítaj ďalej

Vdovy - vdovci

Od 1. 1. 2016 sa menia podmienky opätovného nároku na vdovský a vdovecký dôchodok.

Čítaj ďalej

Nová nemocenská dávka – tehotenské

Od 1. apríla 2021 sa rozšíri systém nemocenských dávok o novú dávku – tehotenské. Účelom dávky je zabezpečenie príjmu na úhradu zvýšených výdavkov spojených s tehotenstvom.

Čítaj ďalej

Dlhodobé ošetrovné

S účinnosťou od 1. apríla 2021 sa zavádza nová kategória dávky ošetrovné, tzv. dlhodobé ošetrovné.

Čítaj ďalej

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk