Hlavné menu

Sociálne poistenie

Sociálne poistenie slúži na ochranu obyvateľov v rôznych situáciách (ako napr. materstvo, či pracovná neschopnosť). Povinnosť prispievať do sociálneho poistenia vyplýva zo zákona.

Systém sociálneho poistenia pozostáva z piatich samostatných poistných systémov, ktoré vykonáva Sociálna poisťovňa :


Okrem povinného poistenia však existuje aj dobrovoľné poistenie a to v systéme:

Sadzby poistného na jednotlivé druhy poistenia, poistného na financovanie podpory v čase skrátenej práce a poistného do rezervného fondu solidarity sú určené percentuálnou sadzbou z vymeriavacieho základu dosiahnutého v rozhodujúcom období.

Viac informácií o sadzbách a platení poistného

Filozofia právnej úpravy systému sociálneho poistenia vychádza predovšetkým z kombinácie princípu zásluhovosti, z princípu individuálnej zodpovednosti a z princípu osobnej participácie poistenca na tvorbe zdrojov a primeranej miery solidarity.

Osobitné sociálne poistenie príslušníkov obecnej polície

Príslušníci obecnej polície spolu s poistným na sociálne poistenie, ktoré odvádza na účet Sociálnej poisťovne ich zamestnávateľ (obec, mesto), platia aj poistné na príspevok za prácu v obecnej polícii. Poistné na uvedený príspevok príslušníci obecnej polície platia počas trvania pracovného pomeru k obecnej polícii vo výške 3 % z vymeriavacieho základu, z ktorého sa platí poistné na dôchodkové poistenie.

Viac informácií o platení poistného príslušníkmi obecnej polície

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk