Hlavné menu

Generálny tajomník služobného úradu

Generálny tajomník služobného úradu

Boris Ažaltovič zastáva funkciu generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR od 22. marca 2020.

Jeho profesionálna kariéra zahŕňa pozície v štátnej správe (Ministerstvo spravodlivosti SR, Národná rada SR, Ministerstvo vnútra SR), ako aj viaceré manažérske pozície v oblasti kultúry a informačných technológií.

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk