Hlavné menu

Koronavírus - pracovná a sociálna oblasť

Pandémia koronavírusu sa výrazne dotýka života rodín, zamestnancov, zamestnávateľov či živnostníkov. Na týchto stránkach budeme preto informovať o všetkých opatreniach Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v boji s pandémiou a poskytovať dôležité informácie z pracovnej a sociálnej oblasti.

PANDEMICKÝ PLÁN MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE PRÍPAD PANDÉMIE (novelizácia 12.09.2022)

Všetky hlásenia je potrebné zaslať na emailovú adresu: odbkrman@employment.gov.sk

  • Dňa 12.09.2022 minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky schválil novelizáciu Pandemického plánu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci medzi MPSVR SR, Asociáciou vzdelávateľov v sociálnej práci, Pedagogickou fakultou UK a Pravoslávnou bohosloveckou fakultou PU , ktorého cieľom je zabezpečenie pripravenosti rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny na pandémiu akútnych respiračných ochorení (ďalej len "pandémia"), stanovenie úloh ministerstva práce a organizácií v pôsobnosti rezortu pri príprave na pandémiu a v čase vyhlásenej pandémie a vzájomná spolupráca, za účelom poskytovania pomoci a podpory klientom zariadení prostredníctvom študentov akreditovaného študijného odboru sociálna práca na dobrovoľnej báze

Postup pri zabezpečení chýbajúcich personálnych kapacít v zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately prostredníctvom študentov sociálnej práce

Pracovná oblasť

Informácie a rady pre zamestnancov, zamestnávateľov a SZČO.

Čítaj ďalej

Ošetrovné a nemocenské

Informácie o poskytovaní pandemického ošetrovného a nemocenského.

Čítaj ďalej

Rodiny s deťmi

Informácie o poskytovaní príspevkov pre rodiny s deťmi.

Čítaj ďalej

Seniori

Odporúčané postupy, formy pomoci a podpory seniorom.

Čítaj ďalej

Nezamestnaní

Informácie pre ľudí, ktorí prišli o prácu, alebo si prácu hľadajú.

Čítaj ďalej

Osoby s ŤZP

Informácie o zmenách pri poskytovaní príspevkov pre osoby s ŤZP.

Čítaj ďalej

Sociálne služby

Informácie pre poskytovateľov sociálnych služieb, klientov a ich rodiny.

Čítaj ďalej

Hmotná núdza

Informácie o zmenách pri poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi.

Čítaj ďalej

SPOD a SK

Opatrenia v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí o sociálnej kurately.

Čítaj ďalej

Jasle

Informácie o zariadeniach starostlivosti o deti do 3 rokov.

Čítaj ďalej

Centrum pre medzinárodnú ochranu detí a mládeže

Usmernenia pri repatriáciách maloletých detí.

Čítaj ďalej

Humanitárna pomoc

Informácie o humanitárnej pomoci počas mimoriadnej situácie.

Čítaj ďalej

Informácie

Poskytovanie informácií z pracovnej a sociálnej oblasti.

Čítaj ďalej

Zavolajte nám, pomôžeme vám

Pomoc pre seniorov, osoby so zdravotným postihnutím, deti a mládež.

Čítaj ďalej


 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk