Hlavné menu

Zavolajte nám, pomôžeme vám

Sociálna izolácia seniorov, senioriek a osôb so zdravotným postihnutím je závažným problémom najmä počas trvania mimoriadnej situácie v Slovenskej republike spojenej s výskytom nákazy Covid-19 – koronavírusom.
V prípade ak sa senior, seniorka, osoba so zdravotným postihnutím, deti alebo mládež má potrebu s niekým porozprávať o svojich problémoch alebo aj o témach bežného života,zverejňujeme kontakty na psychológov a psychologičky úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a na organizácie, ktoré prevádzkujú telefónne linky, na ktoré sa dá zatelefonovať a porozprávať sa.

Zoznam a kontakty na psychológov a psychologičky ÚPSVaR, ktorí sú k dispozícií počas pracovných dní od 8.00 do 15.00:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Adresa

Meno a priezvisko

Kontakt

Banská Bystrica

ČSA 7, 97401

PhDr. Kuzbelová Eva
Mgr. Macsadyová Gréta
Mgr. Jurgova Iveta

048 2440 616
048 2440 616
048 2440 619

Banská Štiavnica

A. T. Sytnianskeho 1180, 969 58

Mgr. Birošová Eva
Mgr. Páalová Lucia

045 2445 610
045 2445 611

Bardejov

Dlhý rad 17, 085 01

Mgr.Kravcová Katarína
Mgr. Cimbová Katarína

054 2440 837
054 2443 616

Bratislava

Vazovova 7/A, 816 16

Mgr. Nicollete Sasváry
PhDr. Chrenková Anna
Mgr. Ürgeová Zuzana
Mgr. Pavúk Tomáš
Mgr. Prelovská Gabriela

02 20454 844
02 204 54 819
02 204 54 835
02 204 53 852
02 204 54 842

Brezno

Rázusová 40, 977 01

Mgr. Vitézová Valéria

048 2442 606

Čadca

Matičné námestie 1617, 022 01

PhDr. Halušková Danica

041 2449 825

Dolný Kubín

Námestie Slobody 1, 026 01

Mgr. Zeleňáková Zdražilová Lucia

043 2444 604

Dunajská Streda

Ádorská č. 41, 929 01

Mgr. Baráthová Kristína
Mgr. Kovácsová Karmen

031 2440 316
031 2440 604

Galanta

Staničná č. 5, 924 01

Mgr. Cuninkvá Feková Slávka

031 2444 612

Humenné

Kukorelliho 1, 066 70

Mgr. Ficiková Ivana

057 2440641

Kežmarok

Dr. Alexandra 61, 060 01

Mgr. Jajčíková Gabriela

052 2442 313

Komárno

Nám. M. R. Štefánika 9, 945 01

Mgr. Amrošová Laura
Mgr. Bednárová Viera

035 2442 609
035 2442 612

Košice

Staničné námestie 9, 042 11

PhDr. Sisáková Ľudmila
Mgr. Lešková Dominika
PhDr. Nemešová Ivana

055 2440 606
055 2441 606
055 2441 605

Levice

Ľ. Štúra 53, 934 03

Mgr. Badárová Michaela

036 2440 610

Liptovský Mikuláš

M. M. Hodžu 30, 031 80

PhDr. Brezinová Jana
Mgr. Jakš Tatiana

044 2440 607
044 2440 607

Lučenec

F. Lehára 18, 984 01

Mgr. Sajenková Andre
Mgr. Jánošík Ján

047 2441 620
047 2441 612

Malacky

Záhorácka 2942/60A, 901 01

Mgr. Pajonková Zuzana

034 2444 616

Martin

Novomeského 4, 036 01

Mgr. Ďuríková Mária

043 2441 608

Michalovce

Ul. Saleziánov č. 1, 071 01

Mgr. Marcinová Vanátová Mária
Bc. Lovásová Magdaléna

056 6424 860

056 6424 860

Námestovo

Nám. A. Bernoláka 381/4, 029 01

Mgr. Prielomková Andrea

043 2445 503

Nitra

Štefánikova trieda 88, 949 01

PhDr. Drgoňová Zuzana, PhD.
PhDr. Domankušová Helena
Mgr. Árendášová Andrea

037 2440 611

037 2440 610

037 2440 613

Nové mesto nad Váhom

Hviezdoslavova 40, 915 01

Mgr. Kováčová Iveta

032 2442 620

Nové Zámky

F. Kapisztóryho č. 1, 940 36

PhDr. Majerčíková Lucia
Mgr. Mészárosová Silvia
Mgr. Lenčéšová Lucia

035 2440 630
035 2440 632
031 2447 610

Partizánske

Námestie SNP 151/6, 958 01

Mgr. Obertová Miroslava

038 2442 620

Pezinok

Moyzesova 2, 902 01

Mgr. Matušáková Natália

033 2443 616

Piešťany

Krajinská cesta 13, 921 01

Mgr. Jakubíková Anna

033 2441 605

Poprad

Hraničná 667/13, 058 01

PhDr. Koščová Zdena
PhDr. Vystavilová Viera

052 2440 608
052 2440 607

Považská Bystrica

Centrum 13/17, 017 01

Mgr. Vývleková Mária

042 2440 607

Prešov

Slovenská 87, 080 28

PhDr. Mayer Petra, PhD.
Mgr. Hovancová Lenka
Mgr. Warošek Radomír
Mgr. Pálaiová Zuzana

051 2440 504
051 2440 502
051 2440 503
051 2440 501

Prievidza

Šumperská 1, 971 01

Mgr. Loziňáková Mária
Mgr. Melichová Zuzana

046 2440 613
046 2440 612

Revúca

Gen. Viesta 1103/4, 050 01

PhDr. Oravcová Romana

058 2445 555

Rimavská Sobota

Čerenčianska 18, 979 01

PhDr. Franková Darina

047 2449 605

Rožňava

Šafárikova 112, 048 01

Mgr. Hedmegová Stanislava

058 2440 604

Ružomberok

Námestie Slobody 9, 034 01

Mgr. Tholtová Veronika

044 2443 610

Senica

Vajanského 17, 905 01

PhDr. Miškovičová Virágová Magdaléna, PhD.
Mgr. Závodská Ivana

034 2440 622

034 2440 621

Spišská Nová Ves

Odborárov 53, 052 21

PhDr. Mackovjaková Ľubica

053 2440 616

Stará Lubovňa

Farbiarska 57, 064 01

Mgr. Vavreková Edita

052 2448 617

Stropkov

Hlavná 26, 091 01

Mgr. Červeňáková Alena

054 2444 602

Topoľčany

Škultétyho 1577/8, 955 01

Mgr. Kusá Zuzana

038 2440 609

Trebišov

M. R. Štefánika 73/23 1826/8, 075 01

Mgr. Michalková Dana

056 2445 640

Trenčín

M. R. Štefánika 20, 911 01

Mgr.Kičinková Johana
Mgr. Gogorová Monika
Mgr. Vaculínová Martina

032 2440 612
032 2440 610
032 2440 611

Trnava

J. Bottu 4, 917 01

Mgr. Baranová Paulína
Mgr. Kuruczová Lucia
Mgr. Paveleková Martina

033 2440 616
033 2440 615
033 2440 617

Veľký Krtíš

Madácha č. 2, 990 01

Mgr.Makanová Anna

047 2451 610

Vranov nad Topľou

Námestie Slobody 5, 093 01

Mgr. Pánči Stanislav

057 2445 640

Zvolen

J.Jiskru 249/6, 960 09

Mgr. Madarasová Anna
Mgr. Baňasová Soňa

045 2441 612
045 2441 611

Žilina

Hurbanova 16, 010 01

Mgr. Fraňová Mária
Mgr.Keratová Martina

041 2440 383
041 2440 382

Po pracovnej dobe od 15.00 do 8.00, ako aj počas víkendov a sviatkov sa môžete obrátiť na pohotovostnú linku: 0908 430 037

Kontakty na linky pre dospelých:

Národná linka pre ženy zažívajúce násilie
Tel: 0800 212 212
– Bezplatná na celom území SR
– Anonymná
– Non-stop, (24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku)
e-mailom: linkaprezeny@ivpr.gov.sk

Linka dôvery Nezábudka
Tel: 0800 800 566
– Bezplatná na celom území SR
– Anonymná
– Non stop, 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku

Linka dôvery Košice
Pôsobí pod II. Psychiatrickou klinikou FN L. Pasteura Košice.
Telefónne číslo: 055/ 622 2323.

Linka nádeje
055/ 644 11 55

Linka dôvery Prešov
Možno telefonovať v pracovných dňoch od 7:00 – 15:00
Telefónne číslo: 051 / 7731 000

Krízová linka a poradňa - sociálne, psychologické a právne poradenstvo Martin
043/ 422 08 53

Krízová linka a poradňa – sociálne, psychologické a právne poradenstvo Bratislava
0903 519 550

Krízová linka a poradňa – Banská Bystrica
0905316162
Sociálno-právna poradňa
0948 680 202

Linky pomoci v krajoch:

Bratislavský Kraj

Dúbravská linka pomoci
Určené sú predovšetkým osamelo žijúcim seniorom . Pomoc sa týka dovozu jedla, liekov, ale aj rád, odporúčaní . Obsluhujú ich zamestnanci miestneho úradu:
•nonstop mobilná linka: 0948 350 723
•pevná linka: 02/6920 2545
•e-mail: pomoc.seniorom@dubravka.sk

Miestny úrad Podunajské Biskupice : 0918 750 533 medzi 10.00 a 14.00 h

Miestny úrad Petržalka : 02 68 288 854 ,e - mail: lubov.stanekova@petrzalka.sk,
Pomoc osamelým seniorom a zdravotne znevýhodneným občanom vrátane donášky obedov, nákupu potravín, drogérie, liekov a ďalších vecí základnej potreby na krízovej linke 0947 487 498 , ktorá funguje v čase od 8.00 do 16.00 h.

Bratislava : www.zvladneme.to

senior linka : 0800 242 000
rodičovská linka : 0800 242 333

Vajnory

https://www.vajnory.sk/novinky/pomoc-seniorom

info linka pre seniorov : 0910 634 977 od 8:00 – 17:00

INFOLINKA : 0911 221 556
e-mail: infoprevencia@vajnory.sk

Lamač :
https://www.lamac.sk/?program=51&module_action__0__id_ci=261112

linka pre osamelých seniorov, donáška potravín, drogérie, liekov : 0951 277 384 od 08.00 do 15.00 hod. v pracovné dni

Banskobystrický kraj

https://www.banskabystrica.sk/aktuality/2020/pomozme-osamelym-seniorom-v-banskej-bystrici/
osamelysenior@banskabystrica.sk , senior linka: 048/4330 777

Košický kraj

https://www.kosice.sk/mesto/koronavirus-rady-a-usmernenia
call centrum: 055/6419 100 (24 hodín denne), pomoc@kosice.sk ;

Infolinka pre seniorov - 055 7268 199 od 8.00 do 15.00

Nitriansky kraj

https://www.nitra.sk/zobraz/obsah/32260

senior linka : 0911 154 646 (pracovné dni od 9.00 do 14.00)
pomocseniorom@nitra.sk

Prešovský kraj

https://www.presov.sk/oznamy/dolezite-kontakty-pre-presovcanov.html
klientske centrum tel. č.: 051/3100 517
nevyhnutná domáca ošetrovateľská starostlivosť (ADOS) tel. č.: 0948 665 662

Trenčiansky kraj

https://trencin.sk/aktuality/mesto-zriadilo-telefonne-linky-pre-ludi-odkazanych-na-pomoc/
telefónne čísla: 0903 113 047 a 0903 608 322 v pracovných dňoch od 8.00 do 11.00 h.

Trnavský kraj

https://zdravazupa.sk/nakup-zakladnych-potrieb-cez-telefon/

Mesto Gabčíkovo od pondelka do soboty od 8.00 do 10.00 hod. : 0940 706 438

Mesto Galanta v pracovných dňoch od 8.00 do 12.00 hod.: 031/788 43 55 alebo 031/788 43 6

Mesto Holíč : 034/321 05 41 prostredníctvom dobrovoľníkov.

Mesto Leopoldov : 0911 903 705 alebo E-mail: senior@leopoldov.sk

Mesto Senica medzi 8.00 a 12.00 hod: 034/698 76 13 a 0918 821 687 alebo E-mail: pomoc@senica.sk

Mesto Sereď počas pracovných dní od 8.00 do 10.00 hod.: 031/789 23 92 ,
031/789 23 93 alebo 031/789 20 94

Mesto Trnava kontaktujte medzi 9.00 a 11.00: 033/32 36 173

Mesto Vrbové počas pracovných dní v čase od 7.30 do 13.30 hod. : 033/735 06 17 , 0905 666 802

Žilinský kraj

https://koronavirus.zilina.sk/psychologovia-budu-na-telefonnej-linke-pomahat-ludom/

Regionálne poradenské služby pre ženy zažívajúce násilie

Trenčiansky kraj

Poskytovateľ

Kontakt

PORADENSTVO

Luna

0908 466 100

Poradenstvo poskytujú len dištančne - telefonicky.

Nitriansky kraj

Poskytovateľ

Kontakt

PORADENSTVO

Slniečko

037/6522220

Poradenstvo poskytujú len dištančne - telefonicky.

Kruh bezpečia Nitra

0905 586 717

Poskytujú krízové poradenstvo a terapie.

Budúcnosť, n.o.

0908 022 452

Fungujú len dopoludnia.

Združenie STORM

0905 943 229

Poskytujú špecializované terénne poradenstvo pre klientky užívajúce drogy na určených verejných miestach v Nitre, Seredi a Trnave. Telefonické poradenstvo.

Centrum pre rodinu Nitra

0903 468 697

Poskytujú terénne poradenstvo a telefonické poradenstvo.

Trnavský kraj

Poskytovateľ

Kontakt

PORADENSTVO

OZ Pomoc obetiam násilia Trnava

0850 111 134, 405 0944 254

Poradenstvo poskytujú len dištančne - telefonicky.

OZ Aliancia žien - cesta späť, Trnava

0907 242 778

Poradenstvo poskytujú len dištančne - telefonicky.

Centrum Koburgovo, n. o.

0944 065 259

Poradenstvo poskytujú len dištančne - telefonicky.

Žilinský kraj

Poskytovateľ

Kontakt

PORADENSTVO

CSS Anima

0905 941 080

Poradenstvo poskytujú len dištančne - telefonicky.

Žena v tiesni

0911 346 374

Poradenstvo poskytujú len dištančne - telefonicky. V právnych veciach poskytnú písomné podania a v prípade potreby aj sprevádzanie na súde.

Náruč Žilina

0918 185 576, 041/5643 652

Poradenstvo poskytujú len dištančne - telefonicky.

Brieždenie

0915 894 941

Poradenstvo poskytujú len dištančne - telefonicky.

Áno pre život

0800 120 024

Poradenstvo poskytujú len dištančne - telefonicky.

Rodinné centrum pomoci 0948 386 342 Poradenstvo poskytujú len dištančne - telefonicky.

Bratislavský kraj

Poskytovateľ

Kontakt

PORADENSTVO

Brána do života

0915 492 134

Poradenstvo poskytujú len dištančne - telefonicky.

Dúha

0915 166 663

Poradenstvo poskytujú len dištančne - telefonicky.

Nádej

0905 463 425

Poradenstvo poskytujú len dištančne - telefonicky.

Prešovský kraj

Poskytovateľ

Kontakt

PORADENSTVO

OPTIMA FIDE

0904 124 655

Poskytujú dištančné poradenstvo. Medzi 16:00-17:00 poskytujú aj osobné poradenstvo.

MyMamy o.z.

0911 444 991

Poradenstvo poskytujú len dištančne - telefonicky.

PROGRESFEM

0919 235 820

Poradenstvo funguje dištančne - telefonicky a e-mail: progresfem@progresfem.sk

Košický kraj

Poskytovateľ

Kontakt

PORADENSTVO

ZNB Maják, Trebišov

056/672 36 75

Poradenstvo poskytujú len dištančne - telefonicky.

OZ Fenestra Košice

0911 440 808

Poradenstvo funguje dištančne - telefonicky a e-mail: fenestra@fenestra.sk

OZ Hana Spišská Nová Ves

0903 404 483

Poradenstvo funguje dištančne - telefonicky a e-mail: ozhana.snv@gmail.com

OZ Pomoc rodine Michalovce

0911 08 44 73, 056/6884473

Poradenstvo funguje dištančne - telefonicky a e-mail: poradkyne@pomocrodine.sk

Banskobystrický kraj

Poskytovateľ

Kontakt

PORADENSTVO

Centrum sociálnych služieb KA, Krupina

0948 122 486

Centrum sociálnych služieb KA, Krupina poskytuje primárne ubytovacie služby. Kontaktovať ich je potrebné telefonicky.

Kontakty na linky pre deti a mládež:
Linka pre deti a mládež
Telefónne číslo: 116 111 non-stop, bezplatne, anonymne, pre celé Slovensko

Bezplatná telefonická linka pre nahlásenie zneužívania sociálneho systému a zanedbávania starostlivosti o deti
0800 191 222

Linka pre nezvestné a sexuálne zneužívané deti
Telefónne číslo: 116 000 non-stop, bezplatne, anonymne, pre celé Slovensko

Rodičovská LDI – pre dospelých volajúcich v záujme dieťaťa
Telefónne číslo: 116 111, v stredu od 13:30 – 19:30 hod.

Sociálno-právna poradňa – pre dospelých volajúcich v záujme dieťaťa
Telefónne číslo: 116 111, štvrtok a sobotu od 13:30 – 19:30 hod

Linka detskej dôvery je zameraná na pomoc deťom a dospievajúcim.
Linka dôvery: 0907 401 749 v pracovné dni od 14:00 – 20:00

Dobrá linka - psychologická internetová poradňa pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením
https://dobralinka.sk/

Kontakty pomoci na stránke Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch (orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, centrá pre matky s deťmi, krízové centrá pre deti, poradenstvo-diagnostika-terapia)

https://detstvobeznasilia.gov.sk/

Kontaktný e-mail: detstvobeznasilia@employment.gov.sk
FB: Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch
Instagram: detstvo_bez_nasilia

Mimovládne organizácie:

http://www.otvorene-srdce.sk/ : 0948 915 519 ;E-mail: ivankalabajova@gmail.com
ghaneska@gmail.com
psychologická a sociálna pomoc pri riešení ťažkých životných situácií

Rada pre poradenstvo v sociálnej práci ( www.rpsp.eu )
poradenstvo, supervízia a vzdelávanie pri skvalitňovaní sociálnych služieb pre ľudí so zdravotným postihnutím, ľudí v nepriaznivej životnej situácii, seniorov

Bratislava: 02-54418243 , E-mail: radaba@rpsp.sk

Košice: 0905-300233 , E-mail: judita.varcholova@gmail.com

Levice: 0903-697526 , E-mail: radalevice@gmail.com

Žilina: 041-5006944 , E-mail: nkh@slovanet.sk

Dobrovoľnícke organizácie:

Dobrovoľnícka pomoc v
Banskobystrickom kraji

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhj3zP4I_vk5GhdBxOpPajtu9lF17C68UDU_65gXoOjdeUFg/viewform

Dobrovoľníci Vajnory

https://www.vajnory.sk/form/chcem-pomoct-spoluobcanom-vajnor

Dobrovoľníctvo mesta Žilina

https://koronavirus.zilina.sk/chcem-pomoct-potrebujem-pomoc/

Platforma dobrovoľníckych centier

https://www.dobrovolnickecentra.sk/sk/

Bratislavské dobrovoľnícke centrum

https://www.dobrovolnictvoba.sk/

Centrum dobrovoľníctva, Banská Bystrica

http://www.centrumdobrovolnictva.sk/

Dobrovoľnícke centrum Košického kraja

http://www.dckk.sk/

Dobrovoľnícke centrum Trenčín

http://www.dobrovolnictvotn.sk/

Národné dobrovoľnícke centrum CARDO

http://www.dobrovolnictvo.sk/profile/ngo/9

Nitrianske centru dobrovoľníctva

http://www.ncdnitra.sk/

Prešovské centrum dobrovoľníctva

https://www.dobrovolnictvopo.sk/

Trnavské dobrovoľnícke centrum

https://www.dobrovolnictvott.sk/

Žilinské dobrovoľnícke centrum

http://www.dobrovolnictvoza.sk/

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk