Hlavné menu

Zavolajte nám, pomôžeme vám

V prípade ak sa majú ľudia potrebu s niekým porozprávať o svojich problémoch alebo aj o témach bežného života, zverejňujeme kontakty, ktoré prevádzkujú telefónne linky, na ktoré sa dá zatelefonovať a porozprávať sa.

Kontakty na linky pre dospelých:

Národná linka pre ženy zažívajúce násilie
Tel: 0800 212 212
– Bezplatná na celom území SR
– Anonymná
– Non-stop, (24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku)
e-mailom: linkaprezeny@ivpr.gov.sk

Linka dôvery Nezábudka
Tel: 0800 800 566
– Bezplatná na celom území SR
– Anonymná
– Non stop, 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku

Linka dôvery Košice
Pôsobí pod II. Psychiatrickou klinikou FN L. Pasteura Košice.
Telefónne číslo: 055/ 622 2323.

Linka nádeje
055/ 644 11 55

Linka dôvery Prešov
Možno telefonovať v pracovných dňoch od 7:00 – 15:00
Telefónne číslo: 051 / 7731 000

Krízová linka a poradňa - sociálne, psychologické a právne poradenstvo Martin
043/ 422 08 53

Krízová linka a poradňa – sociálne, psychologické a právne poradenstvo Bratislava
0903 519 550

Krízová linka a poradňa – Banská Bystrica
0905316162
Sociálno-právna poradňa
0948 680 202

Linky pomoci v krajoch:

Bratislavský Kraj

Dúbravská linka pomoci
Určené sú predovšetkým osamelo žijúcim seniorom . Pomoc sa týka dovozu jedla, liekov, ale aj rád, odporúčaní . Obsluhujú ich zamestnanci miestneho úradu:
•nonstop mobilná linka: 0948 350 723
•pevná linka: 02/6920 2545
•e-mail: pomoc.seniorom@dubravka.sk

Miestny úrad Podunajské Biskupice : 0918 750 533 medzi 10.00 a 14.00 h

Miestny úrad Petržalka : 02 68 288 854 ,e - mail: lubov.stanekova@petrzalka.sk,
Pomoc osamelým seniorom a zdravotne znevýhodneným občanom vrátane donášky obedov, nákupu potravín, drogérie, liekov a ďalších vecí základnej potreby na krízovej linke 0947 487 498 , ktorá funguje v čase od 8.00 do 16.00 h.

Bratislava : www.zvladneme.to

senior linka : 0800 242 000
rodičovská linka : 0800 242 333

Vajnory

https://www.vajnory.sk/novinky/pomoc-seniorom

info linka pre seniorov : 0910 634 977 od 8:00 – 17:00

INFOLINKA : 0911 221 556
e-mail: infoprevencia@vajnory.sk

Lamač :
https://www.lamac.sk/?program=51&module_action__0__id_ci=261112

linka pre osamelých seniorov, donáška potravín, drogérie, liekov : 0951 277 384 od 08.00 do 15.00 hod. v pracovné dni

Banskobystrický kraj

https://www.banskabystrica.sk/aktuality/2020/pomozme-osamelym-seniorom-v-banskej-bystrici/
osamelysenior@banskabystrica.sk , senior linka: 048/4330 777

Košický kraj

https://www.kosice.sk/mesto/koronavirus-rady-a-usmernenia
call centrum: 055/6419 100 (24 hodín denne), pomoc@kosice.sk ;

Infolinka pre seniorov - 055 7268 199 od 8.00 do 15.00

Nitriansky kraj

https://www.nitra.sk/zobraz/obsah/32260

senior linka : 0911 154 646 (pracovné dni od 9.00 do 14.00)
pomocseniorom@nitra.sk

Prešovský kraj

https://www.presov.sk/oznamy/dolezite-kontakty-pre-presovcanov.html
klientske centrum tel. č.: 051/3100 517
nevyhnutná domáca ošetrovateľská starostlivosť (ADOS) tel. č.: 0948 665 662

Trenčiansky kraj

https://trencin.sk/aktuality/mesto-zriadilo-telefonne-linky-pre-ludi-odkazanych-na-pomoc/
telefónne čísla: 0903 113 047 a 0903 608 322 v pracovných dňoch od 8.00 do 11.00 h.

Trnavský kraj

https://zdravazupa.sk/nakup-zakladnych-potrieb-cez-telefon/

Mesto Gabčíkovo od pondelka do soboty od 8.00 do 10.00 hod. : 0940 706 438

Mesto Galanta v pracovných dňoch od 8.00 do 12.00 hod.: 031/788 43 55 alebo 031/788 43 6

Mesto Holíč : 034/321 05 41 prostredníctvom dobrovoľníkov.

Mesto Leopoldov : 0911 903 705 alebo E-mail: senior@leopoldov.sk

Mesto Senica medzi 8.00 a 12.00 hod: 034/698 76 13 a 0918 821 687 alebo E-mail: pomoc@senica.sk

Mesto Sereď počas pracovných dní od 8.00 do 10.00 hod.: 031/789 23 92 ,
031/789 23 93 alebo 031/789 20 94

Mesto Trnava kontaktujte medzi 9.00 a 11.00: 033/32 36 173

Mesto Vrbové počas pracovných dní v čase od 7.30 do 13.30 hod. : 033/735 06 17 , 0905 666 802

Žilinský kraj

https://koronavirus.zilina.sk/psychologovia-budu-na-telefonnej-linke-pomahat-ludom/

Regionálne poradenské služby pre ženy zažívajúce násilie

Trenčiansky kraj

Poskytovateľ

Kontakt

PORADENSTVO

Luna

0908 466 100

Poradenstvo poskytujú len dištančne - telefonicky.

Nitriansky kraj

Poskytovateľ

Kontakt

PORADENSTVO

Slniečko

037/6522220

Poradenstvo poskytujú len dištančne - telefonicky.

Kruh bezpečia Nitra

0905 586 717

Poskytujú krízové poradenstvo a terapie.

Budúcnosť, n.o.

0908 022 452

Fungujú len dopoludnia.

Združenie STORM

0905 943 229

Poskytujú špecializované terénne poradenstvo pre klientky užívajúce drogy na určených verejných miestach v Nitre, Seredi a Trnave. Telefonické poradenstvo.

Centrum pre rodinu Nitra

0903 468 697

Poskytujú terénne poradenstvo a telefonické poradenstvo.

Trnavský kraj

Poskytovateľ

Kontakt

PORADENSTVO

OZ Pomoc obetiam násilia Trnava

0850 111 134, 405 0944 254

Poradenstvo poskytujú len dištančne - telefonicky.

OZ Aliancia žien - cesta späť, Trnava

0907 242 778

Poradenstvo poskytujú len dištančne - telefonicky.

Centrum Koburgovo, n. o.

0944 065 259

Poradenstvo poskytujú len dištančne - telefonicky.

Žilinský kraj

Poskytovateľ

Kontakt

PORADENSTVO

CSS Anima

0905 941 080

Poradenstvo poskytujú len dištančne - telefonicky.

Žena v tiesni

0911 346 374

Poradenstvo poskytujú len dištančne - telefonicky. V právnych veciach poskytnú písomné podania a v prípade potreby aj sprevádzanie na súde.

Náruč Žilina

0918 185 576, 041/5643 652

Poradenstvo poskytujú len dištančne - telefonicky.

Brieždenie

0915 894 941

Poradenstvo poskytujú len dištančne - telefonicky.

Áno pre život

0800 120 024

Poradenstvo poskytujú len dištančne - telefonicky.

Rodinné centrum pomoci 0948 386 342 Poradenstvo poskytujú len dištančne - telefonicky.

Bratislavský kraj

Poskytovateľ

Kontakt

PORADENSTVO

Brána do života

0915 492 134

Poradenstvo poskytujú len dištančne - telefonicky.

Dúha

0915 166 663

Poradenstvo poskytujú len dištančne - telefonicky.

Nádej

0905 463 425

Poradenstvo poskytujú len dištančne - telefonicky.

Prešovský kraj

Poskytovateľ

Kontakt

PORADENSTVO

OPTIMA FIDE

0904 124 655

Poskytujú dištančné poradenstvo. Medzi 16:00-17:00 poskytujú aj osobné poradenstvo.

MyMamy o.z.

0911 444 991

Poradenstvo poskytujú len dištančne - telefonicky.

PROGRESFEM

0919 235 820

Poradenstvo funguje dištančne - telefonicky a e-mail: progresfem@progresfem.sk

Košický kraj

Poskytovateľ

Kontakt

PORADENSTVO

ZNB Maják, Trebišov

056/672 36 75

Poradenstvo poskytujú len dištančne - telefonicky.

OZ Fenestra Košice

0911 440 808

Poradenstvo funguje dištančne - telefonicky a e-mail: fenestra@fenestra.sk

OZ Hana Spišská Nová Ves

0903 404 483

Poradenstvo funguje dištančne - telefonicky a e-mail: ozhana.snv@gmail.com

OZ Pomoc rodine Michalovce

0911 08 44 73, 056/6884473

Poradenstvo funguje dištančne - telefonicky a e-mail: poradkyne@pomocrodine.sk

Banskobystrický kraj

Poskytovateľ

Kontakt

PORADENSTVO

Centrum sociálnych služieb KA, Krupina

0948 122 486

Centrum sociálnych služieb KA, Krupina poskytuje primárne ubytovacie služby. Kontaktovať ich je potrebné telefonicky.

Kontakty na linky pre deti a mládež:
Linka pre deti a mládež
Telefónne číslo: 116 111 non-stop, bezplatne, anonymne, pre celé Slovensko

Bezplatná telefonická linka pre nahlásenie zneužívania sociálneho systému a zanedbávania starostlivosti o deti
0800 191 222

Linka pre nezvestné a sexuálne zneužívané deti
Telefónne číslo: 116 000 non-stop, bezplatne, anonymne, pre celé Slovensko

Rodičovská LDI – pre dospelých volajúcich v záujme dieťaťa
Telefónne číslo: 116 111, v stredu od 13:30 – 19:30 hod.

Sociálno-právna poradňa – pre dospelých volajúcich v záujme dieťaťa
Telefónne číslo: 116 111, štvrtok a sobotu od 13:30 – 19:30 hod

Linka detskej dôvery je zameraná na pomoc deťom a dospievajúcim.
Linka dôvery: 0907 401 749 v pracovné dni od 14:00 – 20:00

Dobrá linka - psychologická internetová poradňa pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením
https://dobralinka.sk/

Kontakty pomoci na stránke Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch (orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, centrá pre matky s deťmi, krízové centrá pre deti, poradenstvo-diagnostika-terapia)

https://detstvobeznasilia.gov.sk/

Kontaktný e-mail: detstvobeznasilia@employment.gov.sk
FB: Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch
Instagram: detstvo_bez_nasilia

Mimovládne organizácie:

http://www.otvorene-srdce.sk/ : 0948 915 519 ;E-mail: ivankalabajova@gmail.com
ghaneska@gmail.com
psychologická a sociálna pomoc pri riešení ťažkých životných situácií

Rada pre poradenstvo v sociálnej práci ( www.rpsp.eu )
poradenstvo, supervízia a vzdelávanie pri skvalitňovaní sociálnych služieb pre ľudí so zdravotným postihnutím, ľudí v nepriaznivej životnej situácii, seniorov

Bratislava: 02-54418243 , E-mail: radaba@rpsp.sk

Košice: 0905-300233 , E-mail: judita.varcholova@gmail.com

Levice: 0903-697526 , E-mail: radalevice@gmail.com

Žilina: 041-5006944 , E-mail: nkh@slovanet.sk

Dobrovoľnícke organizácie:

Dobrovoľnícka pomoc v
Banskobystrickom kraji

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhj3zP4I_vk5GhdBxOpPajtu9lF17C68UDU_65gXoOjdeUFg/viewform

Dobrovoľníci Vajnory

https://www.vajnory.sk/form/chcem-pomoct-spoluobcanom-vajnor

Dobrovoľníctvo mesta Žilina

https://koronavirus.zilina.sk/chcem-pomoct-potrebujem-pomoc/

Platforma dobrovoľníckych centier

https://www.dobrovolnickecentra.sk/sk/

Bratislavské dobrovoľnícke centrum

https://www.dobrovolnictvoba.sk/

Centrum dobrovoľníctva, Banská Bystrica

http://www.centrumdobrovolnictva.sk/

Dobrovoľnícke centrum Košického kraja

http://www.dckk.sk/

Dobrovoľnícke centrum Trenčín

http://www.dobrovolnictvotn.sk/

Národné dobrovoľnícke centrum CARDO

http://www.dobrovolnictvo.sk/profile/ngo/9

Nitrianske centru dobrovoľníctva

http://www.ncdnitra.sk/

Prešovské centrum dobrovoľníctva

https://www.dobrovolnictvopo.sk/

Trnavské dobrovoľnícke centrum

https://www.dobrovolnictvott.sk/

Žilinské dobrovoľnícke centrum

http://www.dobrovolnictvoza.sk/

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk