Hlavné menu

Práca a zamestnanosť

Úlohou Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR je neustále modernizovať legislatívu v oblasti práce s cieľom zvyšovať zamestnanosť. V rámci snahy vytvoriť vyvážený pracovný trh pritom rovnako dbá na ochranu zamestnancov a na požiadavky zamestnávateľov.

Sekcia práce MPSVR SR nastavuje opatrenia orientované na zvyšovanie zamestnanosti, ktoré pomáhajú uchádzačom o zamestnanie, zamestnancom a zamestnávateľom. Dôležitou súčasťou jej práce je ochrana zamestnancov na pracovisku a potieranie nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania.

Záruka pre mladých

Opatrenia na podporu zamestnávania mladých ľudí do 29 rokov v rámci iniciatívy Európskej komisie.

Čítaj ďalej

Národná stratégia zamestnanosti

MPSVR SR pripravilo Národnú stratégiu zamestnanosti Slovenskej republiky do roku 2020.

Čítaj ďalej

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti