Hlavné menu

Vyššia minimálna mzda

Vyššia minimálna mzda

Od 1. januára 2020 sa zvyšuje minimálna mzda z 520 € na 580 € . Ide o historicky najvyššie zvýšenie minimálnej mzdy.

Od roku 2021 sa zmení spôsob určovania minimálnej mzdy. Bude platiť, že ak sa na jej výške nedohodnú sociálni partneri, bude automaticky predstavovať 60 % z priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov.

Zvýšením minimálnej mzdy sa automaticky zvyšujú aj príplatky za prácu v neštandardnom čase.

Mzdové zvýhodnenia od 1. 1. 2020:

  • práca v noci - 1,3332 €
  • práca v sobotu - 1,6665 €
  • práca v nedeľu - 3,333 €
  • kompenzácia za sťažený výkon práce - 0,6666 €
 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk