Sekcia fondov EÚ

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Sekcia fondov EÚ

Špitálska ul.č. 4,6,8

816 43 Bratislava

tel.č.: 02 / 2046 2912

fax.č.: 02 / 2046 2913

e-mail: esf@employment.gov.sk

 
 
logo IA ZaSI logo MV SR logo MŠVVŠ SR