Hlavné menu

Výber odborných hodnotiteľov

16.02.2023

10.10.2022

MPSVR SR ako vykonávateľ Plánu obnovy a odolnosti SR vydáva Zmenu č.1 Výzvy s kódom č. POO-K13-I1-2022-OH1 na výber odborných hodnotiteľov pre hodnotenie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Archív

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk