Hlavné menu

Politika boja proti podvodom

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako vykonávateľ Plánu obnovy a odolnosti SR dňa 16.03.2022 na 1. zasadnutí Pracovnej skupiny pre riadenie rizík podvodov Plánu obnovy a odolnosti SR schválilo Politiku boja proti podvodom Plánu obnovy a odolnosti SR.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk