Hlavné menu

Výzva na predkladanie projektových zámerov

Znenie výzvy sa pripravuje

V prípade záujmu o bližšie informácie súvisiace s výzvou na predkladanie projektových zámerov a výzvou na predkladanie žiadostí o prostriedky mechanizmu, zasielajte, prosím, Vaše otázky na adresu:

komponent13@employment.gov.sk

Do Vašej žiadosti o vysvetlenie prosíme doplnenie informácie o názve a adrese subjektu, ktoré zastupujete a Vaše kontaktné údaje.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk