Hlavné menu

Výzva na predkladanie projektových zámerov

28.11.2022

Informácia o plánovanom posunutí termínu na vydanie hodnotiacej správy

Vykonávateľ vydá hodnotiacu správu najneskôr do 28.02.2023.

28.10.2022

MPSVR SR ako vykonávateľ časti komponentu 13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť Plánu obnovy a odolnosti SR zverejnil dňa 28.10.2022 zmenu výzvy na predkladanie projektových zámerov na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti č. 13I01-22-V01.

Zmena výzvy

Zmena je účinná dňom zverejnenia.

17.10.2022

MPSVR SR ako vykonávateľ Plánu obnovy a odolnosti SR pozýva potencionálnych žiadateľov na Informačné semináre k vyhlásenej výzve, ktoré sa uskutočnia v dvoch termínoch a to dňa:

Informačné semináre sa budú konať formou online prenosu prostredníctvom platformy Microsoft Teams. Na účasť na informačnom seminári nie je potrebná registrácia.

05.10.2022

MPSVR SR ako vykonávateľ časti komponentu 13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť Plánu obnovy a odolnosti SR zverejnil dňa 5.10.2022 výzvu na predkladanie projektových zámerov na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti 13I01-22-V01.

Cieľom výzvy je navýšiť kapacity ambulantných a pobytových sociálnych zariadení a sociálno-zdravotných zariadení komunitného zamerania a zároveň účelnou renováciou budov prispieť k pozitívnym environmentálnym zmenám významnou úsporou spotreby primárnej energie v rekonštruovaných zariadeniach.

Dokumenty na stiahnutie: Výzva Prílohy

V prípade záujmu o bližšie informácie súvisiace s výzvou na predkladanie projektových zámerov a výzvou na predkladanie žiadostí o prostriedky mechanizmu, zasielajte, prosím, Vaše otázky na adresu:

komponent13@employment.gov.sk

Do Vašej žiadosti o vysvetlenie prosíme doplnenie informácie o názve a adrese subjektu, ktoré zastupujete a Vaše kontaktné údaje.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk