Hlavné menu

Výzva na predkladanie projektových zámerov

06.10.2023

Vážení predkladatelia projektových zámerov a žiadostí, dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 6.10.2023 sa uskutočnil webinár na tému „Praktické rady a odporúčania pri príprave projektovej dokumentácie s ohľadom na univerzálne navrhovanie “ týkajúci sa navrhovania budov podporených z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR.

Prezentácie z tohto webinára nájdete na tomto odkaze:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29.09.2023

Vážení predkladatelia projektových zámerov a žiadostí,

vážime si Váš záujem o podporu budovania nových či rozširovania existujúcich kapacít zariadení sociálnych služieb prostredníctvom investície z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, a preto nám dovoľte pozvať Vás na webinár na tému „Praktické rady a odporúčania pri príprave projektovej dokumentácie s ohľadom na univerzálne navrhovanie“ .

Webinár sa uskutoční v piatok 6.10.2023 od 9.00 hod. do 12.00 hod. online formou, pripojenie nájdete nižšie:

Schôdza cez Microsoft Teams

Pripojte sa pomocou počítača, mobilnej aplikácie alebo zariadenia v miestnosti

Kliknutím sem sa pripojíte k schôdzi

ID schôdze: 342 514 284 629

Prístupový kód: hevTyu

S ohľadom na špecifickosť témy, ktorej sa budeme na webinári venovať, odporúčame, aby ste na predmetný webinár prizvali aj osoby zodpovedné za prípravu projektovej dokumentácie, nakoľko poznatky, ktoré budú s účastníkmi zdieľané, bude možné zohľadniť v úpravách Vami pripravovanej projektovej dokumentácie. Rovnako bude možné klásť otázky prednášajúcim – odborníkom na univerzálne navrhovanie.

Vašu účasť nie je nutné potvrdiť vopred, postačí sa iba zúčastniť prostredníctvom vyššie uvedeného linku.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.07.2023

MPSVR SR ako vykonávateľ časti komponentu 13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť Plánu obnovy a odolnosti SR zverejnil dňa 11.07.2023 zmenu č.3 výzvy na predkladanie projektových zámerov na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti č. 13I01-22-V01.

Zmena výzvy

Zmena je účinná dňom zverejnenia.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.05.2023

MPSVR SR ako vykonávateľ časti komponentu 13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť Plánu obnovy a odolnosti SR zverejnil dňa 23.05.2023 zmenu č.2 výzvy na predkladanie projektových zámerov na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti č. 13I01-22-V01.

Zmena výzvy

Zmena je účinná dňom zverejnenia.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.04.2023

MPSVR SR ako vykonávateľ Plánu obnovy a odolnosti SR pozýva žiadateľov na webinár k plneniu podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu v rámci výzvy na predkladanie projektových zámerov na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti.

Webinár sa bude konať formou online prenosu prostredníctvom platformy Microsoft Teams bez registrácie dňa:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.02.2023

Informácia o posunutí termínu na vydanie hodnotiacej správy

Vykonávateľ vydá hodnotiacu správu k projektovým zámerom prijatým v 2. hodnotiacom kole do 15.03.2023.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28.10.2022

MPSVR SR ako vykonávateľ časti komponentu 13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť Plánu obnovy a odolnosti SR zverejnil dňa 28.10.2022 zmenu výzvy na predkladanie projektových zámerov na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti č. 13I01-22-V01.

Zmena výzvy

Zmena je účinná dňom zverejnenia.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.10.2022

MPSVR SR ako vykonávateľ Plánu obnovy a odolnosti SR pozýva potencionálnych žiadateľov na Informačné semináre k vyhlásenej výzve, ktoré sa uskutočnia v dvoch termínoch a to dňa:

Informačné semináre sa budú konať formou online prenosu prostredníctvom platformy Microsoft Teams. Na účasť na informačnom seminári nie je potrebná registrácia.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05.10.2022

MPSVR SR ako vykonávateľ časti komponentu 13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť Plánu obnovy a odolnosti SR zverejnil dňa 5.10.2022 výzvu na predkladanie projektových zámerov na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti 13I01-22-V01.

Cieľom výzvy je navýšiť kapacity ambulantných a pobytových sociálnych zariadení a sociálno-zdravotných zariadení komunitného zamerania a zároveň účelnou renováciou budov prispieť k pozitívnym environmentálnym zmenám významnou úsporou spotreby primárnej energie v rekonštruovaných zariadeniach.

Dokumenty na stiahnutie: Výzva Prílohy

V prípade záujmu o bližšie informácie súvisiace s výzvou na predkladanie projektových zámerov a výzvou na predkladanie žiadostí o prostriedky mechanizmu, zasielajte, prosím, Vaše otázky na adresu:

komponent13@employment.gov.sk

Do Vašej žiadosti o vysvetlenie prosíme doplnenie informácie o názve a adrese subjektu, ktoré zastupujete a Vaše kontaktné údaje.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk