Hlavné menu

Zmena výzvy č.2

MPSVR SR ako vykonávateľ časti komponentu 13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť Plánu obnovy a odolnosti SR zverejnil dňa 23.05.2023 zmenu č.2 výzvy na predkladanie projektových zámerov na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti č. 13I01-22-V01.

Zmena je účinná dňom zverejnenia a nevyvolá zmenu v posudzovaní už predložených projektových zámerov. Projektové zámery, ktoré boli doručené vykonávateľovi do 22.05.2023, vychádzali zo zverejnenej výzvy na predkladanie projektových zámerov č. 13I01-22-V01 (konsolidované znenie výzvy TU ). Projektové zámery doručené vykonávateľovi od 23.5.2023 budú posudzované v rozsahu podľa zverejnenej zmeny výzvy č.2.

Dotknuté časti výzvy sú upravené formou sledovania zmien a dostupné tu:

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk