Hlavné menu

Zmena výzvy č.4

MPSVR SR ako vykonávateľ časti komponentu 13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť Plánu obnovy a odolnosti SR zverejnil dňa 26.6.2024 zmenu č.4 výzvy na predkladanie projektových zámerov na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti č. 13I01-22-V01.

Zmena je účinná dňom zverejnenia a nevyvolá zmenu v posudzovaní už predložených projektových zámerov. Dotknuté časti výzvy sú upravené formou sledovania zmien a dostupné tu:

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk