Hlavné menu

Archív

21.04.2023

Informácia o posunutí termínu na vydanie hodnotiacej správy

Vykonávateľ vydá hodnotiacu správu k projektovým zámerom prijatým v 3. hodnotiacom kole do 30.06.2023.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28.02.2023

Informácia k projektovým zámerom a hodnotiacim správam

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28.11.2022

Informácia o plánovanom posunutí termínu na vydanie hodnotiacej správy

Vykonávateľ vydá hodnotiacu správu najneskôr do 28.02.2023.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05.10.2022

Informácie pre záujemcov o podporu rozšírenia kapacít komunitnej starostlivosti

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk