Elektronické pracovné výkazy

Oznam:

Od 01.01.2015 je zavedené používanie Elektronických pracovných výkazov v rámci implementácie dopytovo orientovaných projektov OP ZaSI riadených Implementačnou agentúrou pre OP ZaSI. Viac informácií je dostupných tu.

Aktualizovaná príručka ePV - november 2014

Zoznam opráv a aktualizácií za október a november je dostupný tu.

Elektronické pracovné výkazy sú dostupné na webovom sídle https://pracovnevykazy.employment.gov.sk/ .

Informácie k exportu slúžiacemu na archiváciu pracovných výkazov sú dostupné tu.

Otázky a odpovede