Hlavné menu

Kontakty

Generálna riaditeľka

doc. PhDr. Alena Zvarová Bašistová, PhD.

Kancelária generálnej riaditeľky

Mgr. Erika Koňarová
erika.konarova@employment.gov.sk

Korešpondenčná adresa:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Inšpekcia v sociálnych veciach

Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava
IČO: 681156

Úradné hodiny podateľne
​Nevädzová 5, 821 01 Bratislava
Pondelok - Piatok:
od 08:00 - 12:00 a 12:30 - 15:00

E-mailová adresa:

oznamenie-isv@employment.gov.sk

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk