Hlavné menu

Kariéra


Výzva na pracovnú pozíciu
Asistent riaditeľa odboru inšpekcie sociálnoprávnej ochrany detí a rodiny a sociálnej kurately - Bratislava

Link: Asistent riaditeľa odboru inšpekcie sociálnoprávnej ochrany detí a rodiny a sociálnej kurately - MPSVR SR (iway.sk)

Termín podávania žiadostí je od 27.01.2023 do 03.02.2023

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk