Hlavné menu

Kariéra

VK/2023/2358
Inšpektor pre oblasť kompenzácií ŤZP – odbor inšpekcie v oblasti kompenzácií ťažkého zdravotného postihnutia, Inšpekcia v sociálnych veciach - Bratislava

Link: Detail výberového konania - eDOV (slovensko.sk)
Termín podávania prihlášok do VK je od 23.05.2023 do 06.06.2023

VK/2023/2355
Inšpektor pre oblasť kompenzácií ŤZP – odbor inšpekcie v oblasti kompenzácií ťažkého zdravotného postihnutia, Inšpekcia v sociálnych veciach – pracovisko ISV Bratislava

Link: Detail výberového konania - eDOV (slovensko.sk)
Termín podávania prihlášok do VK je od 23.5.2023 do 06.06.202

VK/2023/2354
Inšpektor pre oblasť sociálnoprávnej ochrany detí a rodiny a sociálnej kurately - pracovisko ISV Trnava

Link: Detail výberového konania - eDOV (slovensko.sk)
Termín podávania prihlášok do VK je od 23.5.2023 do 06.06.2023

VK/2023/2320
Expert- oblasť v sociálnych službách - oddelenie stratégie inšpekcie v sociálnych veciach - odbor stratégie a koordinácie inšpekcie v sociálnych veciach,
Inšpekcia v sociálnych veciach - Bratislava
Link: Detail výberového konania - eDOV (slovensko.sk)
Termín podávania prihlášok do VK je od 22.05.2023 do 29.05.2023

VK/2023/2148
Inšpektor pre oblasť sociálnych služieb – pracovisko ISV Trenčín

Link: Detail výberového konania - eDOV (slovensko.sk)
Termín podávania prihlášok do VK je 12.05.2023 do 26.05.2023

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk